Аптеки

Критерии за търсене
 • Избери
 • РЗОК Благоевград
 • РЗОК Бургас
 • РЗОК Варна
 • РЗОК Велико Търново
 • РЗОК Видин
 • РЗОК Враца
 • РЗОК Габрово
 • РЗОК Добрич
 • РЗОК Кърджали
 • РЗОК Кюстендил
 • РЗОК Ловеч
 • РЗОК Монтана
 • РЗОК Пазарджик
 • РЗОК Перник
 • РЗОК Плевен
 • РЗОК Пловдив
 • РЗОК Разград
 • РЗОК Русе
 • РЗОК Силистра
 • РЗОК Сливен
 • РЗОК Смолян
 • РЗОК София (столица)
 • РЗОК София - област
 • РЗОК Стара Загора
 • РЗОК Търговище
 • РЗОК Хасково
 • РЗОК Шумен
 • РЗОК Ямбол
 • Всички
 • Всички
 • Диетични храни за специални медицински цели
 • Интермитентни катетри
 • ЛП, за домашно лечение на задължително осигурени лица с диагноза COVID-19 ( МКБ код U07.1);
 • Лекарства за поддържаща хорм. терапия на болни от злокач. заболявания (по протокол IC)
 • Лекарства за поддържащо лечение на трансплaнтирани пациенти (по протокол IС) (Чл.1, ал. 2, т.2.4.3. от договора)
 • Лекарства, предписвани по протокол I B
 • Лекарства, съдържащи наркотични и упойващи вещества
 • Лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”
 • Лекарствени продукти с повишено ниво на запл., съгласно актуализация на Прил.1 на ПЛС, на основание чл. 4а, ал. 7 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г.
 • Лекарствени продукти- аналогови инсулини (по протокол I C)
 • Медицински изделия - превръзки за булозна епидермолиза
 • Медицински изделия - тест-ленти
 • Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа
 • Медицински изделия за стомирани болни
 • Медицински изделия за субкутанна инфузия на имуноглуболини
 • Основна група лекарства (без наркотични и упойващи вещества и предписваните по протокол)
 • Основна група лекарства по протокол IC (без тези за поддърж. хорм. терапия на болни от злокач. заболявания и инсулини и леч. на трансплaнтирани пац.)
 • Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата
 • Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини