Национална листа за планов прием в ЛЗБП

Критерии за търсене
Резултати от търсенето 3802
Пореден номер на вписания пациент в НЛПППНаименование на ЛЗБП, което приема пациентаНомер на КП Кпр/АпрИнициали на пациентаДата за планов приемПореден номер от листата на съответното ЛЗ
1І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА162ВНР27.01.202070
2І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА160АГН28.01.2020102
3І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163САЧ03.02.2020104
4І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА162МНВ28.01.2020106
5І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА162ПДГ28.01.2020109
6І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА162РХН04.02.2020131
7І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА160ССИ05.02.2020146
8І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163ФДЦ18.02.2020147
9І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА167ЕБИ28.01.2020157
10І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163КИВ29.01.2020159