Национална листа за планов прием в ЛЗБП

Критерии за търсене
Резултати от търсенето 2295
Пореден номер на вписания пациент в НЛПППНаименование на ЛЗБП, което приема пациентаНомер на КП Кпр/АпрИнициали на пациентаДата за планов приемПореден номер от листата на съответното ЛЗ
1І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163МДК28.05.2021346
2І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА160ЕЦГ16.05.2021353
3І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА166СНЖ19.05.2021388
4І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163ВИС17.05.2021392
5І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163ЕСС18.05.2021393
6І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163АБС20.05.2021394
7І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА160ГВР25.05.2021395
8І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА160СТВ25.05.2021407
9І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163ГАМ25.05.2021411
10І САГБАЛ СВ. СОФИЯ ЕАД СОФИЯ - СОФИЯ 11 рн КРАСНА ПОЛЯНА163ВЛП14.05.2021412