Начало | Контакти
Национална здравноосигурителна каса
Преглед на здравно досие
Информация за потребителя
Посредством настоящата страница се извършва проверка на състоянието на Вашата система и възможността да осъществите достъп до предоставените електронни услуги. Проверките започват автоматично и се извършват последователно на отделни стъпки. Ако някоя от отделните проверки пропадне, процесът спира. Можете да получите информация за проблема и указания за евентуалното му отстраняване като активирате хипервръзката „Помощ” на съответния ред.
Таблица на тестовете
Наименование на проверката Резултат
Поддържа ли браузърът JavaScript
Грешка!
Разрешени ли са cookies
Проверката не е започнала
Подходящ ли е браузъра
Проверката не е започнала
Подходяща ли е операционната система
Проверката не е започнала
Разрешени ли са Java аплетите
Проверката не е започнала
Инсталирана ли е подходяща версия на Java(JRE)
Проверката не е започнала
Извършени ли са настройките за работа с УЕП
Проверката не е започнала
Версия: 1.1.0.5 © 2009, Национална Здравноосигурителна каса